Zapisy do grupy psychoterapeutycznej dla osób współuzależnionych

Centrum Terapii Częstochowa mieszczące się przy ulicy Barlickiego 2, zaprasza do grupy psychoterapeutycznej osóby współuzależnione, które ukończyły wstępny etap terapii ( grupę psychoedukacyjną i grupę podstawową dla osób współuzależnionych).

Grupa odbywać się będzie raz w tygodniu we wtorki w godzinach od 17.00 do 19.30

Ilość miejsc ograniczona !!! – do 12 osób

Przewidziana symboliczna odpłatność

(80-100 zł/m-c).

Końcowa kwota uzależniona jest od liczby uczestników

Termin rozpoczęcia :wrzesień 2016

Prowadząca:  mgr Patrycja Bujak – psychoterapeuta psychoanalityczny

Zgłoszenia pod numerami telefonu 696-785-175 lub 34/367-50-37 oraz poprzez formularz tutaj

Bezpłatne wsparcie psychologiczne podczas epidemii

Gabinet Psychoterapii Otwarte Drzwi otwiera możliwość udzielania bezpłatnego wsparcia psychologicznego on line dla lekarzy, …

Laureat konkursu Orły Medycyny - Patrycja Bujak psychoterapeutka

Gabinet Psychoterapii OTWARTE DRZWI laureatem konkursu Złotych ORŁÓW

Program ORŁY MEDYCYNY został stworzony, aby spośród lekarzy i placówek na rynku wyróżnić te najlepsze. Liderów branży, …

Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje…

Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w w kursach i szkoleniach. Tym razem uczestniczyłam w konferencji naukowo-szkoleniowej …