Kilka słów o psychoterapii…

Kilka słów o psychoterapii...

Kilka słów o psychoterapii…

Psychoterapia psychoanalityczna, której podejście reprezentuję toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli więź między pacjentem, a terapeutą. We współczesnej formie sesja terapeutyczna w nurcie psychoanalitycznym odbywa się „twarzą w twarz”. Pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami, uzyskując szczególne przyzwolenie na wprowadzanie treści wstydliwych, skrywanych w codziennym życiu. Terapeuta dostosowuje swoją aktywność do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta, „podążając” za dynamiką jego przeżyć psychicznych, poszukuje wspólnie z pacjentem nowego rozumienia, nie doradza!

W warunkach dających poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu towarzyszy pacjentowi w przepracowaniu trudnych wątków z jego życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania.

Czego więc można oczekiwać od spotkań terapeutycznych? Na pewno lepszego poznania siebie, poznania źródeł i przyczyn swoich zachowań. Wypracowania sposobów radzenia sobie w sytuacjach dotychczas trudnych, stresujących, wypracowania nowych wzorców zachowań mających na celu polepszenie dobrostanu psychicznego Pacjenta.

Psychoterapia prowadzi do zdolności tworzenia bardziej satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi, lepszego funkcjonowania zawodowego, zwiększenia zadowolenia z życia, lepszego rozumienia i akceptowania samego siebie.

Czas trwania procesu terapeutycznego jest zindywidualizowany i związany m.in. z rodzajem i nasileniem problemów, z którymi zgłosił się pacjent, jego motywacją do leczenia, możliwościami intelektualno-emocjonalnymi. W większości przypadków jest to okres od kilku do kilkunastu miesięcy, a czasami nawet do kilku lat.

Bezpłatne wsparcie psychologiczne podczas epidemii

Gabinet Psychoterapii Otwarte Drzwi otwiera możliwość udzielania bezpłatnego wsparcia psychologicznego on line dla lekarzy, …

Laureat konkursu Orły Medycyny - Patrycja Bujak psychoterapeutka

Gabinet Psychoterapii OTWARTE DRZWI laureatem konkursu Złotych ORŁÓW

Program ORŁY MEDYCYNY został stworzony, aby spośród lekarzy i placówek na rynku wyróżnić te najlepsze. Liderów branży, …

Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje…

Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w w kursach i szkoleniach. Tym razem uczestniczyłam w konferencji naukowo-szkoleniowej …